Oct 5, 2017

Læserbrev vedr. lærernes arbejdsforhold


Category: General
Posted by: Erling

Læserbrev sendt til Folketidendes redaktion 5. oktober 2017:

Aftale om arbejdstid for lærerne.

SF står udenfor budgetforlig 2018 i Lolland kommune og har fremsendt ændringsforslag til budgettet, hvor SF foreslår at der indgås aftale med lærerne om arbejdsforhold, underskrevet af begge parter. Til finansiering af aftalen ønsker SF en ramme på 6 mio. kr.

SF har sammen med Ø og C gennem lang tid arbejdet for at der skal indgås ordnede arbejdsforhold for lærerne. Dette vil betyde at lærerne får tid til både forberedelse og til efterbehandling af undervisningen.

Desværre må vi erkende at A, V, DF og Lokallisten ikke har ønsket at involvere sig i dette emne. Emnet er blevet afvist til udvalgsbehandling og flere gange har vi fået at vide at der er indgået en aftale - hvilket er usandt. Kommunen har skrevet et ”Tryghedspapir for lærerne” som dog ikke er underskrevet af lærerne.

Budget 2018 er ”det bedste budget i Lollands historie” udtaler borgmesteren.

Set i lyset af den gode økonomiske situation er det helt uforståeligt for SF at byrådet ikke bruger disse gunstige vilkår til at indføre rimelige arbejdsforhold for lærerne. En sag der berører enormt mange børn, forældre og ansatte og som vil være en investering i Lollands folkeskole og dermed i Lollands fremtid. Tillid og forbedrede vilkår for lærerne vil give bedre forberedelse og dermed højere kvalitet i undervisning. Vil betyde mere tid til den enkelte elev og lærerne vil kunne leve op til Folkeskolelovens erklæring om at kunne løfte den enkelte elev frem, ligesom der skabes attraktive lærerstillinger som fremmer rekrutteringen.

I Lolland kommune går 33% af børnene i privatskoler – altså hver 3. elev og deres forældre fravælger folkets skole! På landsplan er det hver 5. elev.

SF ønsker en stærk folkeskole med højt fagligt niveau i Lolland kommune.

SF´s byrådsgruppe

Marianne de la Motte
Skalkenæsvej 13,
4900 Nakskov