Jun 8, 2017

Referat - 2. opstillingsmøde


Category: General
Posted by: Erling
Tid: Mandag den 29. maj klokken 19.00
Sted: 3Fs lokaler, Havnegade 19, 4900 Nakskov

Formand Winnie Elmgren bød velkommen til 2. opstillingsmøde i SF-Lolland. Takkede for kandidaternes fremsendte skriv, med præsentation af sig selv.

1. Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt

2. Valg af dirigent: Skjold de la Motte blev valgt

3. Valg af stemmetællere og referent: Ole Krarup og Jørgen Olsen blev valgt til stemmetællere, Marianne de la Motte blev valgt til referent

4. Den enkelte kandidat præsenterer sig:
De 4 kandidater, som ønskede at gå til afstemning om rækkefølge på Partilisten præsenterede sig og fremførte hver især mærkesager som de brænder for.

5. Afstemning om placeringen på Partilisten:
Resultatet af afstemningen blev:
Nr. 1: Misbrugsbehandler Lars Christiansen, Skørringe
Nr. 2: Lægesekretær, Teamleder Judith Frederiksen, Nakskov
Nr. 3: Typograf Erling Mortensen, Rødbyhavn
Nr. 4: Skolelærer Casper Løje Pedersen, Maribo
Herudover ønsker følgende at stille op på listen: Uddannelsesvejleder Winnie Elmgren, Nakskov, Antropolog Henriette Spandet Jensen, Fejø, Chauffør Ole Hersing, Rødby.

6. Bemyndigelse til FU om supplering på listen: Partilisten er stadig åben, og det er fortsat muligt at stille op til valget 21. november 2017. FU fik bemyndigelse til at ”fylde op” på listen, ligesom FU afgør rækkefølgen fra nr. 5.

7. Fremlæggelse af 1. udkast til valggrundlag:
Marianne gennemgik Det fælles Valggrundlag for SF-Lolland, som omhandler 20 kommunalpolitiske områder. Ved mødet blev yderligere emner foreslået – som indarbejdes. Ændringer og/eller tilføjelser til Valggrundlaget fremsendes skriftligt til Marianne Mamot@lolland.dk senest mandag den 3. juli 2017.
Valggruppen Winnie Elmgren, Skjold og Marianne de la Motte færdiggør Valggrundlaget og udarbejder en pixiudgave som fremlægges for Forretningsudvalget på møde medio august.

8. Evt: Formanden sender dispensationsansøgning til Ole Hvass
Marianne kommunikerer med Folketidende vedr. Partilisten.
Skjold arrangerer fotografering af kandidaterne (nærmere herom)
Lars vil gerne arrangere ”videoklip” af kandidaterne.

Slutteligt takkede formanden for et godt og konstruktivt møde, og glædede sig til den kommende valgkamp.