Dec 30, 2014
 

 

Nytårshilsen fra formand Winnie Elmgren, SF-Lolland

Kære medlemmer.

 

Året 2014 er ved at rinde ud, og her kort før nytårsaften ser jeg tilbage på året, der gik og ser især på de skelsættende begivenheder, som vi i SF har været udsat for.

 

Allerede i årets første måned tog begivenhederne fat, og det trak overskrifter, at SF i regeringen ville stemme for et salg af et energiselskab. Indbyrdes var SF´er uenige, og pludselig blev vi udstillet og udstillede egentlig også os selv i pressen. Hele skandalen endte med, at SF trådte ud af regeringen, og nogle af SF´s folketingsmedlemmer kiggede dybt i deres egen navle og fandt ud af, at deres ambitionsniveau ikke var til at være i et parti, der ikke længere var i regering. De blev partihoppere.

 

Kort efter blev vi i SF Lolland udsat for noget af det samme, idet vores spidskandidat fandt ud af, at hans røde hjerte banker for grænsebomme og for at gøre livet surt for vores medmennesker fra andre lande eller er han bare tilhænger af partier i fremgang, hvor han kan få en fremtrædende post uden at deltage i valgkampe?

 

Fra at være 3 SF´er i byrådet er vi altså nu kun to, nemlig Jorun og Marianne, som gør deres bedste for at påvirke udfaldet og afbøde de værste nedskæringer.

 

De har lavet et kæmpe arbejde med at komme med ændringsforslag til budgettet, som de havde problemer med at få at se. Det hele endte med, at SF og de andre oppositionspartier for første gang i Lolland Byråds historie ikke var med i budgetforliget. Det er ikke godt nok!!!

 

Borgmesteren kom med en tam undskyldning for de manglende møder omkring budgettet med, at han ikke havde tid. Måske vil det klæde ham, at han fremover bruger lidt mere tid på at udfylde sin rolle og være en god borgmester for hele Lolland Kommune.

 

At socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti ikke gik ind for at lave en lokalaftale med folkeskolelærerne er stadig uforståeligt. At der nu skal spares et tocifret millionbeløb på folkeskolen, oveni at folkeskolen er under forandring og lærerne er pressede af nye arbejdstidsregler, er endnu mere horribelt og ufatteligt. Hvorfor sker tilpasningen til et faldende børnetal ikke kontinuerligt og hvorfor sker tilpasningen, eller hvad det nu er, i kæmpe fyringsrunder?

 

På landsplan har valgtrommen lydt længe, og et er helt sikkert: 2015 bliver et valgår. Pia Olsen Dyhr er en god leder af SF. Hun arbejder støt og roligt og er god til at fortælle, hvad der er de største problemer i vores samfund, og det vil hun arbejde for, at der gøres noget ved:

 

  • Den lange optjeningstid til dagpengeretten og den kortere dagpengeperiode, som i særdeleshed har kunnet mærkes her på Lolland.
  • Den større og større ulighed som er i vores samfund. De rige bliver rigere i en hast, hvor mellemklassen og arbejderen ikke kan være med, og de fattige bliver sat uden for samfundet. Det skaber et ustabilt samfund.
  • Klimaet er under forandring. Vi skal passe på vores verden. Overforbrug af ressourcer og fossile brændstoffer gør vores fremtid usikker. Vi kan stadig gøre en indsats, så forbruget mindskes væsentligt.

 

 

 

I ønskes et godt nytår!!


Flemming Stenild opstiller i Lollandskredsen

 Flemming Stenild er vores kandidat.
SF Lolland partiforening har den 22. oktober 2014 opstillet Flemming Stenild til folketingskandidat.  

Partiforeningens Forretningsudvalg har fundet det nødvendigt at markere, at SF Lolland er tilbage på sporet, efter at partiformand Pia Olsen Dyhr er tiltrådt.

Det er ingen hemmelighed at udmeldelse af tidligere byrådsmedlemmer og medlemmer har været smerteligt for den lokale afdeling af SF, tidligere Danmarks stærkeste SF lokalafdeling.
SF Lolland har derfor anmodet Flemming Stenild om at søge valg til Folketinget. Denne anmodning har han imødekommet!

Man kan spørge: Hvorfor er valget faldet på Flemming Stenild?

Flemming er en af landets mest erfarne politikere.

Han har deltaget i det krævende partiarbejde nede på "jorden" i partiforeningsbestyrelser, amtsbestyrelser og regionsbestyrelse i over 40 år for SF.

Han har samtidig været folkevalgt i Storstrøms Amtsråd og i Regionsrådet i Region Sjælland i en lang årrække og har her været formand Sygehusudvalg og for Psykiatriudvalg. Flemming har været drivkraft i udviklingen af Psykiatrien.

Han sagde fra overfor den sygehusplan som flertallet oprullede i starten af 2010 i Regionsrådet. Her var SF ikke med..

For SF Lolland er det ikke uvæsentligt at det er en "lokal mand" vi opstiller.

Flemming er fra Egholm, Herritslev på Lolland, 5 km fra kommunegrænsen mellem Guldborgsund og Lolland kommune.

Yderligere oplysninger
Skjold de la Motte
msmotte@gmail.com
21460011