Mar 29, 2015
Generalforsamling i SF Lolland,

Torsdag den 19. marts 2015 klokken 19.00

 

Adresse: HUSET på Blegen 4, Nakskov

 

Dagsorden:

 1.      Valg af dirigent

 2.      Valg af to stemmetællere

 3.      Beretninger:

 1. Formandens/FUV
 2. Byrådsgruppen
 3. Regionsgruppen
 4. Folketingskandidaten

 4.      Regnskab v/ kassereren

 5.      Indkomne forslag

 

– skal være formanden skriftligt ihænde senest 14 dage før

 6.      Valg

  1. Formand- lige årstal, vælges for 2 år
  2. Kasserer- ulige årstal, vælges for 2 år.  Lene vil gerne fortsætte
  3. Øvrige FUV medlemmer – vælges for 1 år

Rassi, Lars, Belinda, Bent og Ole vil gerne fortsætte

Der kan vælges til dette udvalg 3, 5 eller 7 medlemmer

 1. Suppleanter (ikke FUV-medlem) vælges for 1 år
 2.  Bilagskontrollant

 

 1. 7.      Evt

Flemming Stenild opstiller i Lollandskredsen

 Flemming Stenild er vores kandidat.
SF Lolland partiforening har den 22. oktober 2014 opstillet Flemming Stenild til folketingskandidat.  

Partiforeningens Forretningsudvalg har fundet det nødvendigt at markere, at SF Lolland er tilbage på sporet, efter at partiformand Pia Olsen Dyhr er tiltrådt.

Det er ingen hemmelighed at udmeldelse af tidligere byrådsmedlemmer og medlemmer har været smerteligt for den lokale afdeling af SF, tidligere Danmarks stærkeste SF lokalafdeling.
SF Lolland har derfor anmodet Flemming Stenild om at søge valg til Folketinget. Denne anmodning har han imødekommet!

Man kan spørge: Hvorfor er valget faldet på Flemming Stenild?

Flemming er en af landets mest erfarne politikere.

Han har deltaget i det krævende partiarbejde nede på "jorden" i partiforeningsbestyrelser, amtsbestyrelser og regionsbestyrelse i over 40 år for SF.

Han har samtidig været folkevalgt i Storstrøms Amtsråd og i Regionsrådet i Region Sjælland i en lang årrække og har her været formand Sygehusudvalg og for Psykiatriudvalg. Flemming har været drivkraft i udviklingen af Psykiatrien.

Han sagde fra overfor den sygehusplan som flertallet oprullede i starten af 2010 i Regionsrådet. Her var SF ikke med..

For SF Lolland er det ikke uvæsentligt at det er en "lokal mand" vi opstiller.

Flemming er fra Egholm, Herritslev på Lolland, 5 km fra kommunegrænsen mellem Guldborgsund og Lolland kommune.