Flemming Stenild i Folketinget for SF-Lolland

Folketingsvalget nærmer sig med raske skridt og forsiden her vil i den kommende tid være med ind til valget bruge forsiden til at vise og fortælle om Flemming Stenild, så vi kan gøre vores for at få en lokal SFér ind i tinget.

Vores mand til Folketinget.

 

 Flemming Stenild skriver:

MINE MÆRKESAGER

Mindre ulighed i Danmark.

 Mange kan ikke få job. Unge mangler praktikplads. Kortuddannede har færre leveår. Ældre og handicappede får ringere vilkår. Syge behandles dårligt af kommuner. Og samtidig vokser kontrol og bureaukrati. Lad os nu skifte spor!

Grøn omstilling.

Faresignalerne: Temperaturstigning, forurening af hav, jord og luft, tømning af ressourcer og gift i varer. Derfor nu: bæredygtig produktion, økologiske fødevarer og genbrug af affald.                  

Bedre beskæftigelse overalt i landet.

Uddannelse og praktikpladser til alle. Social dumping erstattes af job efter overenskomsten. Større rummelighed på arbejdspladser. Små virksomheder sikres bedre rådgivning og finansiering.

Lokalt vil jeg arbejde for

Et stop for centraliseringsbølgen. Lav en udflytning af statsinstitutioner, uddannelser og erhvervsliv, i stedet for at alting centraliseres i de største byer.  

En større kommunal udligning (fra rige til fattige kommuner) og mere retfærdige skatter: skattesnyd bekæmpes, og de største indkomster beskattes mere. Så kan alle borgere få ordentlige tilbud.

Fortsat adgang til en fast læge og til hurtig kvalitetsbehandling i sundhedsvæsenet - også for alle, der bor i yderområderne.

Jeg hedder Flemming Stenild

Sammen med Mona bor jeg vest for Nysted, Lolland. Vi har tre voksne børn.  Jeg har været lærer og projektleder på VUC–Storstrøm. Medlem af lokalbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Politisk forbillede: Flemming Bonne.

Personligt er jeg blevet stadig mere optaget af to emner:

-          Spredning af magten, ved at beslutninger flyttes ud til folk, dvs. fra Bruxelles til folketing, fra folketing til byråd/regionsråd og fra byråd til medarbejdere/ borgere.

-          Reform af jordbruget: EU's landbrugsordninger må understøtte et landbrug, der tager vare på arbejdsmiljøet, dyrene og naturens mangfoldighed, og som satser på kvalitetsfødevarer.

Jeg har i mange år været SF-gruppeformand i amts- og regionsråd og i Danske Regioners bestyrelse og formand for social- og psykiatriudvalg.

Derfor har jeg masser af viden, erfaring og gåpåmod til folketingsarbejdet for Lolland-Falster og for Sjælland.

 

flemming.stenild@gmail.com

Facebook.com/flemming.stenild                                       Twitter.com/flemmingstenild